News

Current Articles | Search | Syndication

Cooperation to show international importance of Dutch wetland area

23-Sep-2010

New visitors centre displays migratory bird flyways from the Arctic to Africa
Wetlands International and Dutch nature organisation Staatsbosbeheer demand attention on the international importance of the Dutch Oostvaardersplassen as key link in migratory birds’ networks of wetlands (flyway). The future visitors centre built by Staatsbosbeheer in Oostvaardersplassen will play an exemplary role in displaying intercontinental bird migration to its public. Wetlands International and Staatsbosbeheer formalised their cooperation by signing an agreement on Thursday 23 September in Lelystad, The Netherlands.

The extensive, undisturbed wetlands at Oostvaardersplassen are enormously important for migrant waterbirds and spectacular concentrations occur, especially in autumn and winter. Vast numbers of ducks such as Common Teal,  Northern Shoveler and Northern Pintail which breed in Scandinavia and Russia stop to rest and feed on migration. Many of these birds are stopping en route for southern Europe and even Africa, while others stay at Oostvaardersplassen throughout the winter. Migrants such as Eurasian Spoonbills (photo) and Pied Avocets follow the western seaboard of Europe to winter in Iberia and West African countries such as Mauritania. Oostvaardersplassen thus serves as a key staging (resting) and feeding area for migratory waterbirds between the Arctic and Africa. The site is also important for nesting birds and in the past few years, Great Egrets, Ospreys and White-tailed Eagles have all started breeding in the Netherlands for the first time, all at Oostvaardersplassen. It is also the site of the largest breeding colony of Great Cormorants in the country. 

Wetlands International and Staatsbosbeheer will work together to present information to the public on the routes of the migratory birds at the proposed visitor centre to be built over the next two years at Oostvaardersplassen.. The spectacular concentrations in which waterbirds using Oostvaardersplassen occur, the amazing journeys they undertake and the way these change with the seasons, are guaranteed to evoke fascination and wonder. Wetlands International will provide detailed information on thousands of wetlands and on the millions of waterbirds that migrate between Eurasia and Africa.

On September 23rd, Chris Kalden, Director General of Staatsbosbeheer and Jane Madgwick, Chief Executive Officer of Wetlands International signed the agreement that made their cooperation on Oostvaardersplassen official (photo).

Oostvaardersland

The new visitor centre is expected to open its doors by the end of 2012. It will also be the gateway to a 15,000 hectare spectacular nature and recreation area in the Dutch province of Flevoland called Oostvaardersland. This will connect Oostvaardersplassen, adjacent areas and Horsterwold (a large deciduous forest) through the development of Oostvaarderswold (a corridor connecting both areas). Staatsbosbeheer expects to receive some 150,000 visitors to the centre each year. The visitor centre will hold a public information, knowledge and debate function for the whole Oostvaardersland area. Staatsbosbeheer is also working with researchers from The Netherlands and abroad on a research programme to facilitate this development.

Staatsbosbeheer works for nature and people. The organisation manages 250,000 hectare of nature areas for the Dutch government. Wetlands International is a global organisation working to sustain and restore wetlands  - such as lakes, peatlands, mangroves and swamps - and their resources for future generations. 

For more information:

Alex Kaat

Wetlands International

Tel. 06 5060 1917

E-mail: alex.kaat@wetlands.org

Website: www.wetlands.org / www.wetlands.org/waterbirds

 

Joke Bijl

Staatsbosbeheer

Tel. 06-12507820

Email: j.bijl@staatsbosbeheer.nl

Website: www.staatsbosbeheer.nl

 

Dutch version and information on species visiting Oostvaardersplassen:

 

Samenwerking onderstreept internationaal belang Oostvaardersplassen

Nieuw bezoekerscentrum toonbeeld voor vogeltrek

Wetlands International en Staatsbosbeheer willen meer aandacht voor het internationale belang van de Oostvaardersplassen als schakel in het netwerk van natuurgebieden voor watervogels. Het toekomstige bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in het gebied wordt een internationaal voorbeeld voor het tonen van de intercontinentale vogeltrek aan het publiek. Beide organisaties tekenen donderdagmiddag 23 september een samenwerkingsovereenkomst in de Oostvaardersplassen in Lelystad.  

Grote Zilverreigers en lepelaars zijn vogels die mede dankzij de Oostvaardersplassen het Nederlandse landschap verrijken. Deze vogels maken lange trektochten tot diep in Afrikaanse landen. De Oostvaardersplassen zijn een cruciale schakel in de keten van natte rust- en broedgebieden van watervogels die trekken tussen de Noordpool en Afrika. Met de watervogels gaat het in Europese landen steeds beter mede dankzij de bescherming van moerasgebieden. De Oostvaardersplassen is een goed voorbeeld van zo’n belangrijke schakel in de trekroutes.

Wetlands International en Staatsbosbeheer werken samen om de tocht van trekvogels als deze in het nieuw te bouwen bezoekerscentrum bij de Oostvaardersplassen te laten zien. Bezoekers  gaan beleven wat de vogels van de Oostvaardersplassen meemaken op hun reis; waar komen ze, welke moeilijkheden ontmoeten ze en wat ze zien. Wetlands International geeft informatie over de duizenden moerasgebieden en over de populaties met de miljoenen trekvogels die tussen Eurazië en Afrika migreren.

Op 23 september ondertekenen Chris Kalden, directeur Staatsbosbeheer en Jane Madgwick, Chief Excutive Officer Wetlands International een overeenkomst die hun samenwerking voor de Oostvaardersplassen officieel maakt.

Oostvaardersland

Naar verwachting opent eind 2012 het nieuwe bezoekerscentrum zijn deuren. Het wordt de poort naar een 15.000 hectare groot spectaculair natuur- en recreatiegebied in Flevoland: het Oostvaardersland. Hier worden Oostvaardersplassen, aangrenzende gebieden en Horsterwold met elkaar verbonden via het Oostvaarderswold dat in ontwikkeling. Staatsbosbeheer verwacht in het centrum 150.000 bezoekers per jaar. Het bezoekerscentrum krijgt een publieks-, kennis-, en debatfunctie voor het hele gebied Oostvaardersland met daarin de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer werkt hiervoor met onderzoekers uit binnen- en buitenland aan een onderzoeksprogramma.

Voor natuur en voor mensen. Dat is waar Staatsbosbeheer zich voor inzet. In opdracht van de rijksoverheid beheert Staatsbosbeheer 250.000 hectare natuur. Wetlands International is een wereldwijd werkende not for profit organisatie en zet zich in om waterrijke gebieden, zoals meren, rivierdelta, mangrovebossen en veengebieden, te beschermen of te herstellen.
 

Noot voor de redactie:

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Alex Kaat

Wetlands International

Tel. 06 5060 1917

E-mail: alex.kaat@wetlands.org

Website: www.wetlands.org (Engels)

 

Joke Bijl

Staatsbosbeheer

Tel. 06-12507820

Email: j.bijl@staatsbosbeheer.nl

Website: www.staatsbosbeheer.nl

 

Belangrijke trekvogels in de Oostvaardersplassen **:

Voor veel trekkende vogels zijn de Oostvaardersplassen een cruciale schakel. Elke vogel heeft een eigen moment in het jaar.

Een aantal soorten vertrouwt op de Oostvaardersplassen als tussenstop voor de tocht vanuit hoge Noorden op weg naar Frankrijk en Spanje. Dit zijn de Pijlstaart (Anas acuta), Slobeend (Anas clypeata), en de Wintertaling (Anas crecca). De wintertaling trekt na de zomer van de broedgebieden in Rusland en Scandinavië naar het zuiden. Op de lange tocht verzamelt de soort zich met tot zelfs 125.000 soortgenoten elk najaar in de Oostvaardersplassen. Het gebied is een cruciale tussenstop op de lange reis naar de zon. Ook op de terugweg, in de lente, zien we ze weer in de plassen hoewel velen dan in één keer doorvliegen naar het Noorden.

Dankzij de Oostvaardersplassen zijn de Grote zilverreigers (Ardea alba) als broedvogels terug in ons land. Deze vogels broedden voorheen uitsluitend in Zuid en Zuidoost Europa. Vanuit de Oostvaardersplassen vinden nieuwe vestigingen elders in Europa plaats.

Voor de Lepelaar (Platalea leucorodia) is de Oostvaardersplassen een zomerbestemming; binnenkort vertrekken de vogels weer naar het zuiden. Elk jaar verblijven er ruim 200 paren om te broeden. Dit is een aanzienlijk deel van de Europese populatie en een van de redenen om de plassen internationaal als zeer belangrijk gebied voor watervogels aan te merken. Velen van hen gaan via Spanje en Marokko naar de Banc d’Arguin; moerasgebieden aan de kust van Mauritanië. Ook dit gebied is gelukkig sinds een paar jaar beschermd.

Veel Grauwe Ganzen (Anser anser) gebruiken de Oostvaardersplassen om te ruien (het vernieuwen van hun verenkleed); zo’n 18.000 in 2005 (RIZA). Het gaat hier om niet broedende vogels die voor een groot deel uit Scandinavië en Oost-Europa komen (Voslamber et al. 1993). De Grauwe Gans is een van oorsprong Nederlandse broedvogel die in de loop van de twintigste eeuw is uitgestorven, maar in de jaren zestig en zeventig met succes is geherintroduceerd (van den Bergh 1991). Tegelijkertijd heeft ook spontane vestiging plaatsgevonden van wilde vogels uit het noordoosten van Europa. De Grauwe Gans is de talrijkste broedende gans in Nederland.

De Oostvaardersplassen heeft ’s Nederlands grootste kolonie Aalscholvers (Phalacrocorax carbo), met ca. 2700 paren in 2008 (SOVON). Alleen in heel koude winters trekken de Nederlandse Aalscholvers weg naar Frankrijk, Spanje en naar de westelijke Middellandse Zee tot in Tunesië. 

**Gegevens van Wetlands International

Press contact

Communications and Advocacy Department
Email: communications@wetlands.org