All our publications and other materials

Current publications | Search

Pengurusan Bersepadu Tasek Bera

Tasek Bera merupakan kawasan air tawar semulajadi yang terbesar di Malaysia. la terdiri daripada sistem paya/tasik yang mengandungi pelbagai jenis habitat (hutan paya gambut, paya kercut dan air terbuka). Pada tahun 1994, Tasek Bara telah diwartaken sebagai Tahah Lembap Berkepentingan Antarabangsa di bawah Konvensyen Ramsar.


Description:

 

share by email email