All our publications and other materials

Current publications | Search

Menjelajahi Hutan Bakau Buku Panduan Guru untuk Pek Aktiviti Am

Bagaimana Mengguna Buku Panduan ini?

Buku panduan ini akan digunakan oleh guru-guru sebagai panduan untuk mengajar murid-murid sekolah rendah untuk menjalankan aktiviti pendidikan alam sekitar khasnya tentang ekologi dan kepelbagaian biologi hutan bakau. Kandungan buku ini dibahagikan kepada 2 bahagian, penerangan diberikan dala, Bahasa Malaysia dalam bahagian pertama dan bahagian kedua dalam Bahasa Mandarin Setiap pengararan mempunyai objektif tertentu yang perlu dicapai seperti yang dinyatakan dalam setiap topik.

share by email email