Straight to content

Cycling and running for the protection and restoration of wetlands

Published on:

[Dutch below]

Cycling 4 Climate and Running 4 Climate draw attention to climate change and sustainability with its events. Cycling for Climate organises cycling tours, focussing on  subjects related to a sustainable future, and organises the annual Climate Classic as its main event. Running 4 Climate is represented at running events by wearing the Climate Stripes and organizes the KlimaatMarathon (climate marathon). This year’s edition of the fifth Climate Classic and the first Klimaatmarathon will take place on June 21st (Showyourstripes day).

The Climate Classic is a cycle tour from Breda to Groningen along the future coastline of the Netherlands if sea levels continue to rise due to climate change. According to the Royal Dutch Meteorological Institute, sea levels have already risen by 20 centimetres in the last century. There is a risk of another 2.5 meters being added this century. This problem is a worldwide phenomenon and must be prevented.

The KlimaatMarathon is a marathon and long distance team-effort that will help address the urgent measures that needs to be taken to combat the climate crisis. It is a 47 km run-bike-run (with a 27 km half marathon option). Our KlimaatMarathon-statement is that we aim to prevent an ‘Amersfoort at sea’.

This year, 2,000 participants are expected to participate in the Climate Classic and more than 35 teams for the Klimaatmarathon. Participants are challenged to raise money for Wetlands International. This can be done by simply creating a donation page and asking family, friends, colleagues and acquaintances to donate money. As a reward for their sporting achievement!

Wetlands International is committed to the protection and restoration of wetlands worldwide. Such as rivers, coastlines, deltas, peatlands and swamps. Wetlands are true climate heroes. They can store enormous amounts of CO₂ and are crucial for biodiversity, clean water and food security. Unfortunately, since 1900, 70% of these wetlands worldwide have already been lost or degraded. The work of Wetlands International is therefore desperately needed!

View on Youtube. Opens in a new window

Why have Cycling 4 Climate and Running 4 Climate chosen Wetlands International?

Wetlands are real climate heroes
We have about 800 million hectares of wetlands worldwide. This is about 6% of the Earth’s surface. Wetlands are real climate heroes that can store enormous amounts of CO₂. More than any other ecosystem on Earth. They also play a protective role in times of drought or floods. It is estimated that more than 1 billion people depend on these wetlands for their livelihoods. With approximately 40% of all plant and animal species in the world, they are also indispensable for biodiversity.

Wetlands are still overlooked
The situation with wetlands worldwide is dramatic. About 70% of these areas have already been degraded or destroyed. Damage to the areas is caused by intensive use and felling and draining by companies, governments and communities. Destroyed and degraded wetlands actually emit enormous amounts of CO₂. This turns climate heroes into huge climate polluters.

Money and attention is needed
Money and attention is needed to protect and restore wetlands worldwide. For people, nature and climate. We must do everything we can for this crucial link in minimizing climate change and keeping biodiversity in balance. Wetlands International has been committed to this for over decades. With 150 employees in 20 countries and its head office in Ede.

Wetlands International chosen in collaboration with Doneer Effectief
Cycling 4 Climate and Running 4 Climate chose Wetlands International together with its partner Doneer Effectief. This organization selects the most impactful charities per Euro donated. They use the knowledge of independent scientific research institutions that evaluate charities worldwide for effectiveness.

Every kilometer pedaled or run, and every euro donated, is spent effectively!

Are you inspired to join the Climate Classic or KlimaatMarathon?

Can’t join but still want to donate?

[DUTCH]

Fietsen en hardlopen voor de bescherming en herstel van wetlands

Cycling 4 Climate en Running 4 Climate vestigen met hun evenementen de aandacht op klimaatverandering en duurzaamheid. Fietsen voor Klimaat organiseert fietstochten, met de nadruk op onderwerpen die betrekking hebben op een duurzame toekomst, en organiseert als hoofdevenement de jaarlijkse Climate Classic. Running 4 Climate is vertegenwoordigd bij loopevenementen door het dragen van de Climate Stripes en organiseert de KlimaatMarathon. De vijfde editie van de Climate Classic en de eerste Klimaatmarathon vinden dit jaar plaats op 21 juni (Showyourstripes-dag).

De Climate Classic is een fietstocht van Breda naar Groningen langs de toekomstige kustlijn van Nederland als de zeespiegel blijft stijgen door klimaatverandering. Volgens het KNMI is de zeespiegel in de afgelopen eeuw al met 20 centimeter gestegen. Er bestaat een risico dat er deze eeuw nog 2,5 meter bijkomt. Dit probleem is een wereldwijd fenomeen en moet worden voorkomen.

De KlimaatMarathon is een marathon en lange afstand teamprestatie die zal helpen bij het aanpakken van de dringende maatregelen die nodig zijn om de klimaatcrisis te bestrijden. Het is een 47 km run-bike-run (met een 27 km halve marathon optie). Onze KlimaatMarathon-verklaring is dat we een ‘Amersfoort aan zee’ willen voorkomen.

Dit jaar worden er 2.000 deelnemers verwacht aan de Climate Classic en meer dan 35 teams voor de Klimaatmarathon. Deelnemers worden uitgedaagd om geld in te zamelen voor Wetlands International. Dit kan eenvoudig door een donatiepagina aan te maken en familie, vrienden, collega’s en kennissen te vragen om geld te doneren. Als beloning voor hun sportieve prestatie!

Wetlands International zet zich in voor de bescherming en herstel van wetlands wereldwijd. Zoals rivieren, kustlijnen, delta’s, veengebieden en moerassen. Wetlands zijn ware klimaathelden. Ze kunnen enorme hoeveelheden CO₂ opslaan en zijn cruciaal voor biodiversiteit, schoon water en voedselzekerheid. Helaas is sinds 1900 al 70% van deze wetlands wereldwijd verloren gegaan of aangetast. Het werk van Wetlands International is daarom hard nodig!

Waarom hebben Cycling 4 Climate en Running 4 Climate gekozen voor Wetlands International?


Wetlands zijn echte klimaathelden
We hebben wereldwijd ongeveer 800 miljoen hectare wetlands. Dit is ongeveer 6% van het aardoppervlak. Wetlands zijn echte klimaathelden die enorme hoeveelheden CO₂ kunnen opslaan. Meer dan elk ander ecosysteem op aarde. Ze spelen ook een beschermende rol in tijden van droogte of overstromingen. Naar schatting zijn meer dan 1 miljard mensen afhankelijk van deze wetlands voor hun levensonderhoud. Met ongeveer 40% van alle plant- en diersoorten ter wereld zijn ze ook onmisbaar voor biodiversiteit.

Wetlands worden nog steeds over het hoofd gezien
De situatie met wetlands wereldwijd is dramatisch. Ongeveer 70% van deze gebieden is al aangetast of vernietigd. Schade aan de gebieden wordt veroorzaakt door intensief gebruik en het kappen en draineren door bedrijven, overheden en gemeenschappen. Vernietigde en aangetaste wetlands stoten juist enorme hoeveelheden CO₂ uit. Dit maakt van klimaathelden enorme klimaatvervuilers.

Geld en aandacht zijn nodig
Geld en aandacht zijn nodig om wetlands wereldwijd te beschermen en te herstellen. Voor mensen, natuur en klimaat. We moeten alles doen wat we kunnen voor deze cruciale schakel in het minimaliseren van klimaatverandering en het in balans houden van biodiversiteit. Wetlands International zet zich hier al tientallen jaren voor in. Met 150 medewerkers in 20 landen en het hoofdkantoor in Ede.

Wetlands International gekozen in samenwerking met Doneer Effectief
Cycling 4 Climate en Running 4 Climate hebben samen met partner Doneer Effectief gekozen voor Wetlands International. Deze organisatie selecteert de meest impactvolle goede doelen per gedoneerde euro. Ze gebruiken de kennis van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die wereldwijd goede doelen evalueren op effectiviteit.

Elke gefietste of gelopen kilometer en elke gedoneerde euro wordt effectief besteed!

Communications Manager, Brand and Content

Joeri Borst

Communications Manager, Brand and Content

For more information about the Climate Classic, please contact me.