Straight to content

Deelnemers gezocht voor wijkenwedstrijd rond duurzaamheid

Published on:
  • Natural infrastructure solutions

Het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland en Wetlands International lanceren vandaag samen met Nudge de ‘Dijk van een Wijk’-competitie. Dat maakte Sander de Kramer maandag namens de organisaties bekend in het programma Koffietijd op RTL4. De competitie wordt georganiseerd om mensen in Nederland op een leuke manier bewust te maken van hoe zij samen met anderen hun directe leefomgeving op een duurzame manier leefbaarder en veiliger kunnen maken. Mensen met een idee ter verbetering van hun wijk rond de thema’s energie, groen, water of veiligheid, kunnen zich aanmelden op www.dijkvaneenwijk.org. Het winnende wijkteam ontvangt een geldbedrag van €10.000,- voor de uitvoering van hun idee.

De competitie vormt de Nederlandse pijler van het project ‘Een Dijk van een Wijk’. Met dit project  zetten het Rode Kruis, CARE en Wetlands International zich in voor het leefbaarder en veiliger maken van wijken op Mindanao in de Filipijnen. Het project wordt mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van ruim 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

Gijs de Vries, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, namens de vier organisaties: “Rampenvoorbereiding en preventie blijven vaak onderbelicht maar zijn ontzettend belangrijk. Als organisaties hebben we onze krachten gebundeld en werken we al een aantal jaar samen om gemeenschappen te versterken, onder andere op de Filipijnen. De zorg voor mens en natuur gaan hierbij hand in hand. Deze competitie stelt ons in staat om het belang van deze aanpak en de impact ervan op de veiligheid van mensen in kwetsbare gebieden te laten zien aan het Nederlandse publiek. Tegelijkertijd willen we iedereen mobiliseren om zelf ook hun steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld.”

Een Dijk van een Wijk op de Filipijnen

In het stroomgebied van de Agusan rivier op het Filipijnse eiland Mindanao wonen honderdduizenden mensen, waarvan 40% onder de armoedegrens leeft. Door een grotere kans op tyfonen en de massale ontbossing worden deze mensen steeds kwetsbaarder voor aardverschuivingen en overstromingen. Samen met 35.000 wijkbewoners van 150 wijken wordt nu gewerkt aan rampenvoorbereiding en preventie. Zo worden de risico’s in kaart gebracht en bepaald welke maatregelen nodig zijn om het land- en waterbeheer in het stroomgebied duurzaam te verbeteren. Bijvoorbeeld door het herbebossen van berghellingen om erosie tegen te gaan en door het herstellen van moerassen. Maar ook door het maken van evacuatieplannen en het opzetten van waarschuwingssystemen, zodat de bewoners beter zijn voorbereid als er in de toekomst een zware tropische storm of tyfoon overtrekt. Bekijk deze video om meer te leren over ons project.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over het project en deelname aan de competitie: www.dijkvaneenwijk.org.
Contactpersoon: Frederike de Graaf, projectcoördinator namens het Rode Kruis, 06-23528322 of [email protected].