Straight to content

Focus op beter waterbeheer en ecosysteemherstel op VN top Rampenbestrijding hard nodig

Published on:
  • Climate and disaster risks
  • Coastal resilience
  • Community resilience
  • Integrated delta management
  • Natural infrastructure solutions

Sendai, Japan – De aanpak van rampen zoals overstromingen en droogtes moet zich veel meer richten op het duurzamer gebruik en herstel van ecosystemen zoals wetlands. Dit stelt Stichting Wetlands International in de aanloop van de VN wereldtop voor rampenbestrijding waar overheden van 14-18 maart een nieuw verdrag zullen sluiten voor de komende 20 tot 30 jaar in Sendai, Japan.

Beter waterbeheer als preventieve aanpak van wateroverlast en droogte is ook een van de speerpunten van de Nederlandse delegatie die afreist naar Japan onder leiding van Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking. Het programma ‘Ruimte voor de Rivieren’ is daar een voorbeeld van. Wetlands International zit in Sendai ook een sessie voor genaamd ‘Preventive action in water-related DRR’ waarin onder meer Minister Ploumen zal spreken.

Volgens het meest recente rapport van de IPCC, is er meer aandacht nodig voor herstel van ecosystemen omdat deze, in tegenstelling tot harde infrastructuur, in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden onder invloed van klimaatverandering.

Marie-Jose Vervest van Wetlands International: “Klimaatverandering zal heel waarschijnlijk voor veel kwetsbare mensen de risico’s op watertekorten en overstromingen  verergeren, maar veel rampen inclusief overstromingen en droogte worden grotendeels veroorzaakt door slecht beheer en verlies van water, wetlands en ander ecosystemen”. Rampen zullen ontwikkeling in de weg staan, tenzij er meer wordt geïnvesteerd in het herstel van ecosystemen en duurzamer gebruik van waterbronnen.

De wereld heeft sinds 1900 al meer dan 75% van haar wetlands verloren door ontwatering, verstedelijking en ander landgebruik. Wetlands International heeft zich daarom actief ingezet voor nadruk op beter beheer en herstel van wetlands ecosystemen in het nieuwe VN akkoord.

Marie-Jose Vervest: “Het is van groot belang dat landen via het nieuwe verdrag gestimuleerd worden om de risico’s in een geheel stroomgebied van een rivier of van een kustlijn in kaart te brengen, en vervolgens te besluiten welke pakket van maatregelen genomen kan worden om het land- en waterbeheer te verbeteren.”

De laatste versie van de onderhandelings tekst richt zich meer dan ooit tevoren op rampenpreventie, in plaats van alleen op het managen van noodhulp. Ook staat het belang van ecosystemen, beter landgebruik en waterbeheer in diverse onderdelen genoemd. “Maar er staat nog veel tekst tussen haken en de onderhandelingen zullen pas eindigen in Japan”, aldus Marie-Jose Vervest.

Wetland ecosystemen, zoals meren,  waterrijke natuurgebieden, venen en moerrassen functioneren als buffers voor overstromingen en droogtes. In periodes van droogte leveren ze noodzakelijk water en in periode van veel regenval slaan ze dit op. Dit is niet alleen van belang voor veiligheid, maar ook voor de voorziening van voedsel en drinkwater.

Herstel van mangrove bossen en moerassen, herbebossen van berghellingen, maar ook de toepassing van klimaat-tolerante gewassen en stedelijke  infrastructuur die ruimte geeft aan de natuur om optimaal te functioneren, zijn voorbeelden van vaak goedkope en effectieve oplossingen voor het verminderen van rampen risico’s.

Beschikbaarheid Wetlands International voor interviews in Sendai

Wetlands International is aanwezig in Sendai om de onderhandelingen te volgen en het belang van ecosystemen onder de aandacht de brengen van overheden, bedrijven, investeerders en humanitaire organisaties. De organisatie organiseert en spreekt in diverse events in Sendai, zie wetlands-prod.level-level.nl/wcdrrsendai voor informatie hierover. Woordvoerders van de organisatie zijn beschikbaar voor interviews in Sendai.

Persbericht in het Engels

Meer informatie:

Wetlands International, Susanna Tol
Telefoon: 0318-660957 / 06-22624702
Email: [email protected]
wetlands-prod.level-level.nl/wcdrrsendai

Bouwen met de Natuur

Vorige week nog lanceerde Wetlands International een grootschalig publiek-privaat samenwerkingsproject om de veiligheid van de noordkust van Java te verbeteren volgens het principe ‘Bouwen met de Natuur’ in samenwerking met de Nederlandse en Indonesische overheid, kennisinstellingen, baggerbedrijven en de lokale bevolking. Het project richt zich op duurzame oplossingen voor kustbescherming met behulp van  de natuur, zoals bescherming door mangrovebossen en duurzame garnalenkwekerij.

Partners for Resilience

Daarnaast werkt de Stichting samen met Rode Kruis Nederland, CARE Nederland en Cordaid om krachten te bundelen met de humanitaire sector. Samen met 50 lokale partners heeft de coalitie de afgelopen vier jaar in 9 landen gewerkt aan een integrale aanpak, waarbij de zorg voor mens en natuur hand in hand gaan. Het uitgangspunt is dat door gelijktijdig te investeren in duurzaam natuurherstel en -beheer én rampenvoorbereiding zoals evacuaties, er niet alleen levens gered worden, maar ook geld bespaard wordt. Met elke euro geïnvesteerd in voorbereiding en preventie wordt namelijk 5-10 euro aan noodhulp en wederopbouw bespaard. Side event in Sendai: Recipe for Resilience.